HOME WHOISWHO EVENTS2019 EVENTS2021 EVENTS2022 Events2023 IGCB23 Events2024 Kunstkamers PARTNERS
KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF VZW
Markt - Marché - Market  2022

Informatie Keramiekmarkt 2023 - 1.200 bezoekers

Inschrijven via http://www.artksp.be/IGCM.html

Vergeet niet uw foto’s (max. vijf) te downloaden.
Eén van deze foto’s zal gebruikt worden voor de opmaak van uw persoonlijke publiciteitsflyer.
Voor een duidelijke weergave van uw werk is het daarom belangrijk foto’s met neutrale achtergrond te zenden.
Uitsluitend door uzelf gemaakt werk komt voor de markt in aanmerking.
     
Bij inschrijving stemt U er mee in dat wij uw naam, woonplaats, website en de ingezonden foto's, op onze website publiceren.
Deze info blijft op onze website aanwezig tot en met de datum van aankondiging van editie 2024.
 
Keramiekmarkt
Voor de markt van 2023 kunnen max. 90 kramen worden opgesteld (binnen- en buitenstanden). De organisatie zorgt voor de overzichtelijke spreiding van de disciplines bij de
inrichting van de keramiekmarkt.  
Deelnemers worden eveneens aangezocht demonstraties te geven.

De markt is voor het publiek toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur en gaat door in het Gemeenschapscentrum Den Breughel alsmede het prachtige park met vijver en kinderspeelhoek.

Het inschrijfgeld bedraagt € 70,00 voor binnenstanden en  € 65.00 voor buitenstand.

De inschrijving omvat :
 Een reeds opgesteld kraam (4 m. x 2.25 m) – deelnemers dienen zelf voor stoelen te zorgen
 Per kraam krijgt u voor maximaal twee personen een lunchpakket(2 belegde broodjes) en voor maximaal twee personen elk een drankenbon voor een koffie,thee,frisdrank, …
 Promotie : advertentie en redactionele berichtgeving met foto in landelijke dagbladen en tijdschriften (o.a. Kleimagazine), regionale dag- en weekbladen (o.a. Passe-Partout, De Zondag,..)
     – Gemeentelijke berichtgeving : website, Uit magazine, infoborden en digitale informatieschermen.
    Nationale en internationale mailing.
    Opname van de Internationale Glas- en Keramiekmarkt in diverse culturele agenda’s – eigen Facebooks, blog, twitter, enz.
    Elke deelnemer ontvangt een voor hem persoonlijk opgestelde digitale flyer voor het voeren van eigen publiciteit via de hem beschikbare digitale kanalen.

Belangrijk :
- Het is tijdens het verloop van de markt  niet-standhouders (Glas- en/of Keramiekkunstenaars of firma’s) persoonlijke publiciteit te voeren via het de verdeling van flyers en of het
  uitdelen van gadgets.
- Pendant le déroulement du marché, il est interdit aux non-exposants (artistes ou entreprises verriers et/ou céramistes) de faire de la publicité personnelle par la distribution de flyers
  et/ou  des gadgets.
VOLGENDE EDITIE  26 mei 2024