HOME WHOISWHO EVENTS2019 EVENTS2021 EVENTS2022 Events2023 Events2024 GCDB KunstZienInHaacht
KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF VZW
Haachtse kunstenaars nemen deel aan “Atelier in Beeld” en stellen
tijdens het weekend van 4 & 5 mei hun atelier open.
Rechtstreekse inschrijving via “Kunstwerkt” zijn gesloten op 31/1/2024

Onze Haachtse kunstenaars verdienen echter  ook een “ideaal moment" om zich als “kunstenaar” ruimer te profileren en een nieuw publiek voor hun kunst aan te spreken.
Het team van “Atelier in beeld” / Kunstwerkt staat in voor een algemene pers- en communicatiecampagne op Vlaams en Brussels niveau
Haacht wenst haar lokale kunstenaars uit te nodigen om deze “Atelier in Beeld” editie 2024 niet aan zich voorbij te laten voorbijgaan.
Naast voormelde publicitaire ondersteuning kan U eveneens rekenen op ondersteuning door uw gemeentelijke Cultuurdienst en de Kunststichting Perspektief vzw via
o.a.extra persoonlijke digitale promotie, FB, sites, uitstippelen van een wandel- of fietsroute langsheen de open ateliers wat voor bezoekers een extra element zal zijn uw
creaties te komen bewonderen.
Deze publicitaire ondersteuning zal niet uitsluitend lokaal van waarde zijn doch tevens bovenlokaal waarbij onze eigen kunstenaars de hoofdrol spelen.
Deelnemen is helemaal gratis!

De officiële registraties via de organisator "Kunstwerk" werden reeds afgesloten op 31/01 doch via de Cultuurdienst Haacht en de Kunststichting Perspektief vzw is het U als
Haachts kunstenaar nog steeds mogelijk voor deelname in te schrijven en dit tot uiterlijk 15 maart.
Dit biedt U de mogelijkheid alsnog te worden opgenomen in deze promotiecampagne zijnde: persoonlijke digitale promotie, meldingen op sites, uitstippelen van een
wandel- of fietsroute langs de open ateliers.
Belangrijk :
Geen atelier  ? Contacteer ons ! (Uiterlijk 15/03)- kspgallery@gmail.com

Overzicht van deelnemers volgt kortelings.